گواهینامه ها - شرکت تکتا صنعت داتیس

گفتار مدیریت شرکت اکسل :

هر یک از محصول ما به دقت در روند تولید مونتاژ و در موارد مختلف توسط کارشناسان ما در تست شده، همچنین بر روی هر محصول قبل از بسته بندی جهت تحویل به مشتری بازرسی نهایی صورت میگیرد. ما همواره موفقیت خود را رضایت مشتری  هنگام استفاده از محصولات خود میدانیم  .

ما هیپچگاه کیفیت محصولات را فدای قیمت پایین آن نمیکنیم زیرا کیفیت راه خود را همواره در بازار رقابت باز مینماید ، هدف ما تولید با کیفیتترین محصول با قیمت مناسب جهت رضایتمندی بیشتر مصرف کنندگان میباشد.

ما به خواسته هر مشتری که همان انتظار کیفیت و کارایی بالا پس از خرید هر محصول است احترام میگذاریم. 

این نامه جهت صحبت مستقیم با شما میباشد ما منتظر نظرات شما هستیم .

 

برخی از گواهی نامه ها و  اختراعات ثبت شده مرتبط عبارتند از:

 

ثبت اختراع مدل ثبت اختراع مدل ثبت اختراع مدل ثبت اختراع مدل
       
       
گواهینامه CE گواهینامه CE گواهی طراحی ثبت اختراع مدل
       
ثبت اختراع مدل گواهی طراحی ثبت اختراع مدل ثبت اختراع مدل
   

    گواهینامه CE گواهینامه CE

 

طراحی و اجرا: فروشگاه ساز سبدخرید